Z Poznania do Irkucka

środa, 20 października 2010

Muzea Irkucka

 • Miejskie Centrum Wystawiennicze im. W. S. Rogalja
 • Muzeum Mineralogiczne im. A. W. Sidorowa
 • Kompleks muzealny „Dekabryści w Irkucku”: Dom-Muzeum Wołkońskich i Dom-Muzeum Trubeckich
 • Muzeum Sztuki im. W. P. Sukaczewa
 • Obwodowe Muzeum Krajoznawcze
 • Lodołamacz ANGARA
 • Oddział Przyrody Muzeum Krajoznawczego
 • Interaktywne Muzeum Nauki
 • Oddział Muzeum Krajoznawczego – Cerkiew Zbawiciela
 • Muzeum Historii Miasta
 • Muzeum Historii Zajezdni „Irkuck – pasażerski” linii kolejowej Syberii Wschodniej
 • Muzeum Broni i Techniki Wojennej
Muzeum Sztuki im. W. P. Sukaczewa ul Lenina 5 i ul. Karola Marksa 23
Kolekcja obejmuje ikony, rosyjskie malarstwo XVIII - XXw., syberyjskie portrety XVIII-XIXw., malarstwo zachodnioeuropejskie XVII-XIXw., sztukę Chin i Japonii XIII-XXw.
Znajdują się w nim dzieła takich znanych artystów rosyjskich jak Makowskiego, Polenowa, Szyszkina, Wasniecowa, Sulikowa i Repina.
 
Muzeum Mineralogiczne im. A. W. Sidorowa ul. Lermontowa 83
Największe za Uralem muzeum poświęcone minerałom, których kolekcja liczy ponad 35tys. eksponatów z terenu Syberii Wschodniej. Do najcenniejszym należą: „Wzgórze z uralskich klejnotów” z końca XIX wieku, waza z czaroitu (minerał pochodzący z Jakucji w odcieniach fioletu), głaz nefrytu o wadze 1.5 tony, kalcytowe róże do 100kg.

Muzeum Lodołamacz ANGARA Mikrorejon Solnecznyj
Najstarszy z zachowanych lodołamaczy na świecie. Statek zamówiono w Anglii w 1898 roku w firmie „Sir VG Armstrong”. Dostarczony w częściach do Listwianki, gdzie został złożony i w 1900 roku odbył się pierwszy rejs na wodach Bajkału. Jego głównym zadaniem było przewożenie pociągów Kolej Transsyberyjskiej przez jezioro w okresie gdy nie było jeszcze odcinka kolei wokół Bajkału. Obecnie pomieszczenia statku stanowią muzeum z unikalnymi eksponatami z czasów budowy linii kolejowej Krublobajkalskiej i funkcjonowania przepraw promowych.

Interaktywne Muzeum Nauki ul. Lermontowa 277A
Istnieje od 2008 roku. Główną atrakcją jest to, że wszystkie eksponaty (ok. 100) działają i mogą być wykorzystywane w czasie zwiedzania. Każdy może wszystko dotknąć i przekonać się o  zastosowaniu zgromadzonych przedmiotów. Muzeum cały czas przyjmuje od ludzi przedmioty, które później przekształca w eksponaty z opisem ich działania.

Kompleks muzealny „Dekabryści w Irkucku” – Dom Trubeckich (ul. Dzierżyńskiego 64) i Dom Wołkońskich (ul. Wołkońskiego 10)
Początek muzeum sięga 1925 roku. Ekspozycja opowiada o życiu dekabrystów w czasie zesłania i osiedlenia się na Syberii Wschodniej w latach 1826 - 1856. Główną częśc kolekcji tworzą oryginalne przedmioty rodziny Trubeckich. Dom Wołkońskich od 1946 roku był głównym ogniskiem życia kulturalnego miasta.
Co roku między 14 a 26 grudniem muzeum organizuje festiwal „Wieczory Dekabrystów”, podczas którego odbywają się koncerty w filharmonii, salony literacko-muzyczne na terenie muzeum, spotkania literackie w bibliotekach, kulturalne wydarzenia w Angarsku i Szelechowie oraz z miejscowościach związanych z życiem dekabrystów. Organizowana jest też konferencja naukowa dla uczniów, a najlepsze wykłady sa nagradzane. 

Obwodowe Muzeum Krajoznawcze – Oddział Historii (ul. Karola Marksa 2) i Oddział Przyrody (ul. Karola Marksa 11)
Jedno z najstarszych muzeów na terenie Rosji założone w 1782 roku. Eksponaty są związane z narodami Syberii, Dalekiego Wschodu, Kamczatki, Chin, Mongolii. Jest też bogata kolekcja archeologiczna oraz przedmioty związane z buddyzmem i szamanizmem. Wiele miejsca poświęcono przyrodzie.
Eksponaty znajdują się w następujących działach:
- Archeologia Przybajkala
- Etnografia pierwotnych ludów Syberii
- Przyłączenie Syberii Wschodniej do Imperium Rosyjskiego
- Oświecenie w Guberni Irkuckiej XVIII – pocz. XXw.
- Historia pierwotnych ludów Przybajkala w mitach i legendach
- XX wiek w kolekcjach muzealnych
- A.W. Kolczak – oficer, badacz polarny, Najwyższy Wódz, Admirał
- Przyroda Obwodu Irkuckiego
- Główne surowce naturalne Obwodu Irkuckiego
- Rzadkie gatunki zwierząt Obwodu Irkuckiego
- Świat zwierząt tajgi
- Świat zwierząt stepu i lasostepu
- Płazy i gady Obwodu Irkuckiego
- Ptaki i ich środowisko
- Bajkał – perła Syberii. Problemy ekologiczne jeziora.
- Świat zwierzęcy okresu zlodowacenia 

Muzeum Historii Miasta Irkucka ul. Frank Kamienieckego 16A

Założone w 1996 roku prezentuje historię, kulturę, religię Buriatów od czasów najdawniejszych do dziś. Na terenie obok muzeum jest kompleks „Buriackie gospodarstwo rolnicze”, gdzie odbywają się wydarzenia etnograficzne. Prezentowana jest też historia miasta, życie jego mieszkańców łącznie z obyczajami i stosunkami rodzinnymi. Eksponatów jest ponad 60tys.

Filie muzeum:

1/ Miejskie Centrum Wystawiennicze im. W. S. Rogalja ul. Chalturina 3
Prezentowane jest artystyczne życie miasta. Odbywają się tu cykliczne wystawy irkuckich malarzy, fotografików, dekoratorów, rzeźbiarzy, artystów ludowego rzemiosła, W jednym z pomieszczeń znajduje się stała ekspozycja poświęcona patronowi galerii.
2/ Muzeum „Żołnierze Ojczyzny” ul. Czajkowskiego 5
Od 2004 roku prezentowana jest tu wojenna przeszłość miasta jak i kraju oraz historie mieszkańców miasta walczących w Czeczenii, Afganistanie, w konfliktach lokalnych, wojnach światowych.
3/ Muzeum Życia Miasta ul. Wydarzeń Czasu Dekabrystów 77
Istnieje od 2009 roku. Znajduje się w budynku drewnianym z końca XIX wieku przeniesionym na ten cel z działki pod numerem 47. Ukazuje wkład mieszkańców w rozwój społeczno gospodarczy i kulturalny miasta, opowiada o ich życiu, prezentuje meble, przedmioty codziennego życia z przełomu XIX/WW wieku.
4/ Dom Rzemiosła ul. Frank-Kamienieckiego 16B
Istnieje od 2010 roku jako centrum kulturalne gdzie odbywają się liczne zajęcia z rzemiosła tradycyjnego i artystycznego – rzeźba w drzewie, garncarstwo, plecionkarstwo, szycie, jubilerstwo, wyszywanie, artystyczne wiązanie, tworzenie strojów ludowych.

Muzeum Historii Zajezdni „Irkuck – pasażerski” linii kolejowej Syberii Wschodniej

W 4 salach prezentowana jest historia rozwoju zajezdni i techniki kolejowej od 1897 roku po czasy teraźniejsze, ukazująca kolej w szczególnych wydarzeniach historycznych w eksponatach i na zdjęciach..

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz